Języki
RODO

Poniżej znajdują się niezbędne informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Hannę Łopuchow, z którą możesz skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres bok@femi.pl lub pod numerem telefonu: 58 341 46 12. Możesz również skorzystać z poczty tradycyjnej – Laboratorium Farmaceutyczno – Kosmetyczne FEMI, ul. Karłowicza 7, 80-275 Gdańsk.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • Realizacja zamówienia w sklepie internetowym - Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (realizacja zamówienia w sklepie internetowym).
  • Założenie konta w sklepie internetowym - Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (założenie konta w sklepie internetowym).
  • Wysyłka newslettera - Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (wysyłka newslettera).

Podstawą prawną przetwarzania danych dla wskazanych celów jest Art. 6, ust. 1, lit. b RODO.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
• zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
• Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:
• przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy
• podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
• podmioty kredytujące / leasingodawcy
• dostawcy systemu ankiet opiniujących
• dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług
• dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) ,

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w przypadku:

  • Realizacji zamówień w sklepie internetowym - do czasu ustania obowiązku prawnego.
  • Założenia konta w sklepie internetowym - do czasu rezygnacji osoby, której dane dotyczą usługi konta w sklepie internetowym (rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).
  • Subskrybentów newslettera - do czasu rezygnacji osoby, której dane dotyczą z subskrybcji newslettera (rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

Newsletter
Twoje piękno jest naszą pasją. Dołącz do nas i poznawaj świat FEMI.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl